Magyar Vasutas Eszperantó-Egyesület

Események az egyesület életéből


Eszperantistának lenni egy életforma. A mozgalomhoz tartozók változatos érdeklődési köre, politikai, vallási hovatartozása stb. ellenére egy cél érdekében mindig vállvetve küzdenek. A nyelvi diszkrimináció megszüntetéséért. Ehhez eszközként az eszperantó nyelvet javasoljuk, amelyet igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni és elfogadtatni mind hazai, mind nemzetközi szintéren. Aktívan résztveszünk a nyelvi diszkriminációból fakadó jogtalan előnyök, és hátrányos megkülönböztetések felkutatásában és megismertetésében.
   Ilyen pl. a Grin professzor által készített tanulmány, amelyből megtudhatjuk, hogy az EU mind a 394 millió nem angol anyanyelvű polgára, anyagilag támogatja a brit gazdaságot! Évente 17 milliárd eurót fizetünk a brit gazdaságnak, köztük a legszegényebb új tagországok polgárai is!
   Ezen nemzetközi tevékenységünket a rendszeresen megrendezett éves egyetemes és szakmai kongresszusok, konferenciák és különböző összejövetelek keretében végzzük. Jelentős a kulturális, hobbi és szakmai együttműködés, kapcsolattartás a világ különböző tájaival. A hazai tevékenység elsősorban a klubok és egyesületek szintjén történik az idehaza is rendszeresen megrendezérsre kerülő találkozókkal színesítve a programokat. Ezekről a programokról az interneten keresztül is lehet tájékozódni. Mi vasutasok is minden évben megrendezzük váltott helyszinekkel az Vasutas Eszperantisták Baráti Találkozóját.

A tavaji 2017-es találkozó Nyíregyházán volt, június 30 - júlis 2 között.A vasutasok nemzetközi együttműködésének a legkiemelkedőbb szintere az évente más-más országban megrendezésre kerülő IFEF (Internacia Fervojista Esperanto Federacio) kongresszus. A tavaji (2017) 69. kongresszus Kóreában volt, az idei (2018-as) 70. pedig a lengyelországi Wroczlaw-ban. Hazánk is már több alkalommal adott helyt IFEF kongresszusnak (1962 Budapest, 1982 Balatonfüred, 1995 Pécs, 2000 Budapest, 2004 Sopron), ebből a 2004-es, a soproni az osztrák vasutasokkal közösen lett megrendezve. Az Universala Kongreso is már két alkalommal volt Magyarországon (1966 és 1983-ban). Jövőre (2019) 71. IFEF kongresszus a saponyolrszági Malagában lesz, Május 03-09 között.


Innen letölthet egy tájékoztatót, amelyet ha van lehetősége, akárcsak egy-két példányban kinyomtatni és átadni azon kollégáinak, akik nem rendelkeznek Internet elérési lehetőséggel, jelentősen hozzájárul az eszperantó nyelv minél szélesebbkörü megismertetéséhez. Amennyiben honlapunkra is felhívja a figyelmet kollégái, ismerősei körében, már többszörösen is segítséget nyújt az emberiség bábeli problémájának leginkább elfogadható megoldásához.

Nem csak a szakirodalom megértéséhez, hanem a társalgási szintű nyelvhasználatban is szükség van szaknyelvi ismeretre. Ezt segíti az Esperanto-Magyar vasúti szakszótár háromféle változatban.

Esperanta - Hungara
Hungara - Esperanta
Esperanta - Hungara UIC kódok szerint.

Az eszperantó nyelvet már ismerők számára érdekes szaktémájú olvasmányok találhatók az eszperantónyelvü rész "Niaj agadoj" menüpontja alatt.